Photographer Service

เพราะในงานของคุณ อาจจะมีแขกผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้ Instagram ด้วยบริการช่างภาพมืออาชีพ ทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน


null
ช่างภาพมืออาชีพ จะช่วยถ่ายภาพจากกล้อง DSLR WIFI พร้อมส่งตรงเข้าสู่ระบบ
null
รูปสวยๆจะถูกใส่เข้าใน Frame ที่ถูก Design ไว้ในทันที

 

Automatic Frame Orientation

นอกจากนี้ระบบยังสามารถที่จะรองรับการ Portrait และการถ่ายกลุ่ม ด้วย Frame ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

null
รูปจาก Instagram, และรูปที่ถ่าย Portrait จะถูกใส่เข้าไปใน Frame แนวตั้ง

 

null
รูปถ่ายกลุ่ม จะถูกใส่เข้าไปใน Frame แนวนอน

Email Service

รูปสวยๆใครๆก็อยากได้ เราจึงมีระบบส่งรูปภาพจากช่างภาพมืออาชีพของเราเข้าสู่ Email ในทันที

null